Rodzaje osteoporozy

Osoby, które nigdy nie miały do czynienia z osteoporozą zazwyczaj są przekonane o tym, że medycyna zna tylko jeden rodzaj tej choroby. Rzeczywiście, z podobnym uogólnieniem mamy do czynienia dość często, pojawia się ono bowiem zarówno podczas rozmów prowadzonych pomiędzy pacjentami, jak i w prasie branżowej, która jest dla wielu osób głównym źródłem informacji o tej chorobie. Tymczasem lekarze dopuszczają przynajmniej kilka podziałów osteoporozy korzystając z nich między innymi po to, aby trafniej zdiagnozować chorobę i podjąć lepsze decyzje dotyczące sposobów jej leczenia.

Najbardziej popularny podział związany jest z rozległością choroby oraz lokalizacją tych miejsc, w których dochodzi do zaniku kości. Tu wskazuje się przede wszystkim na osteoporozę miejscową zlokalizowaną na dość ograniczonej przestrzeni, a także osteoporozę uogólnioną.

Duże znaczenie dla przebiegu leczenia ma również to, jakie czynniki przyczyniły się do powstania osteoporozy. W tym kontekście wskazuje się na osteoporozę pierwotną, w przypadku której określenie źródła choroby jest bardzo problematyczne oraz na osteoporozę wtórną, która jest skutkiem ubocznym innych chorób, takich, jak choćby nadczynność tarczycy lub marskość wątroby.

Jeszcze inny podział tworzony jest konsekwencją analizy tempa zmian, jakie dokonują się w organizmie chorego. Osteoporoza z szybkim obrotem kostnym dotyczy zazwyczaj pań we wczesnym okresie menopauzy i oznacza utratę nawet ponad 3,5 procent ogólnej masy kostnej w ciągu roku. Z kolei osteoporoza z wolnym obrotem kostnym pojawia się u starszych pacjentów, osób z cukrzycą oraz kobiet, w których organizmach dochodzi do niewielkich zaburzeń hormonalnych i w tym przypadku utrata masy kostnej nie przekracza 3,5 procent w skali roku.